Poniedziałek, 18 lutego 2019

997/112

Tagi: Region Grudziądz Bezpieczeństwo Policja 997/112 Edukacja

31 października 2016, aktualizowano: 31 października 2016

[GRUDZIĄDZ] W szkołach chcą chronić dzieci przed złem

Fot.: Archiwum

Karol Piernicki

W Grudziądzu realizowany będzie pilotażowy miejski program profilaktyczny. Jakie będą zadania przedsięwzięcia pod nazwą „Bezpieczny uczeń”? Chronić dzieci przed złem.

Program wdrożony będzie w Szkole Podstawowej nr 16, a także w wybranych klasach gimnazjów nr 2, 4 oraz 7.


Chodzi najogólniej o to, by chronić dzieci przed złem. Na wielu płaszczyznach. W projekt, który powstał w wyniku współpracy Urzędu Miejskiego: Wydziału Edukacji, Wydziału Spraw Społecznych, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, włączają się również grudziądzcy policjanci i strażnicy.

By ograniczyć patologię w szkołach

- Zaproponujemy wypełnienie profesjonalnymi treściami godzin do dyspozycji wychowawcy - mówi Andrzej Cherek, naczelni Wydziału Edukacji w grudziądzkim ratuszu. - Naszym głównym celem jest ograniczenie zjawisk patologii społecznych, a w szczególności alkoholizmu, narkomanii oraz ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą i innymi zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa.

Uczniowie z Grudziądza otrzymają materiały

Podczas zajęć zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, otrzymają odpowiednie materiały dydaktyczne.

Ponadto, w przyszłym roku szkolnym będzie istniała możliwość pobrania scenariuszy zajęć ze strony internetowej Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Wszystko to powinni pomóc tym ostatnim w przygotowywaniu zajęć.

- Program „Bezpieczny Uczeń” w swojej konstrukcji zapewnia logiczną kontynuację treści profilaktycznych przez kolejne etapy edukacyjne, co daje bardzo duże prawdopodobieństwo przyjęcia przez uczniów pożądanych społecznie postaw i zachowań, a co za tym idzie pozwoli na ograniczenie zjawisk patologii społecznych - podkreśla Magdalena Jaworska-Nizioł, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego.

Jakie są ich inne cele?

Celami pośrednimi projektu, o których mówią organizatorzy, są między innymi nauka i popularyzacja bezpiecznych zachowań, promocja zdrowego stylu życia, ograniczenie uzależnień wśród młodzieży, a także wzrost świadomości dzieci oraz młodzieży.